logo

Complaints Management System

logo

Karibu kwenye mfumo wa kushughulikia malalamiko wa SSRA / Welcome to SSRA Complaint Management System

Angalizo / Hints

  • Kama umekuja kufuatilia lalamiko bonyeza hapa>>> /
    If you are making a follow up click here
  • Taarifa zenye alama (*) ni za lazima /
    All fields marked (*) are mandatory

Taarifa Binafsi/Personal Information

Jina la ukoo/Last Name*:  

Taarifa za Hifadhi ya Jamii/Social Security DetailsTaarifa za Lalamiko/Complaints Details

Ingiza Herufi Hizi / Enter This Text 0ebd6